Nieuws > Van Het Carillon naar Haute Cultuurhuis (18-10-22)

Voor mij is het geven van concerten de grootste drijfveer in mijn leven. Zelf studeren, intensief bezig zijn met muziek, is bovendien een absolute voorwaarde om echt betrokken les te kunnen geven en geen ‘lesboerin’ te worden.

Om die reden kocht ik drie jaar geleden een Erard-vleugel om in Het Carillon, waar ik celloles geef, concerten te kunnen geven met mijn zeer gewaardeerde pianist Bernd Brackman. Ook het bestuur van Muziek- en Cultuurcentrum Forte was blij een vleugel in de zaal te krijgen, dus zag ik een glorieuze toekomst, waarin ook collega’s concerten zouden gaan geven in de zaal, het publiek zou groeien, talentvolle pianoleerlingen les zouden krijgen op de vleugel, kortom: het muziekleven in de polder een flinke boost zou krijgen.

Na negen fijne concerten, waarbij we een klein maar erg enthousiast publiek hebben verworven, is helaas een eind gekomen aan deze episode. Eigenlijk al vanaf het begin bleek er geen eensgezindheid te bestaan over de betekenis van deze vleugel. Voor het bestuur van Forte was de waarde van een vleugel vooral decoratief van aard, een extra cachet bij het verhuren van de zaal. De meerwaarde van dit bijzondere en mooie instrument voor de muziek bleek volstrekt irrelevant: niemand van het bestuur is ook maar naar één van onze negen hoogwaardige concerten komen luisteren (waaruit ook een verpletterende desinteresse blijkt in datgene wat docenten van Forte in hun mars hebben) . Ook zijn er dingen met mijn vleugel gebeurd zonder dat ik het wist, laat staan dat er met mij was overlegd. Men vond het al problematisch dat de vleugel afgedekt moest zijn met een hoes… Inmiddels is mijn Erard opgevolgd door een zeer glimmende Petrof-vleugel, die een vorig leven in een winkelcentrum heeft gehad en daardoor onbruikbaar is geworden voor echte musici.

Voor de zomer werd duidelijk dat de irritaties en frustraties zo hoog opliepen dat ik op zoek moest naar een andere concertplek. Na enkele dode vogeltjes zijn we uiteindelijk tot onze blijdschap uitgekomen in het Haute Cultuurhuis te Langerak, waar mijn vleugel waarschijnlijk na Nieuwjaar wordt geplaatst. Hopelijk zullen deze gebundelde krachten de beoogde boost alsnog laten gebeuren! Gisteren is de Erard opgehaald uit Het Carillon, en staat voorlopig in de opslag van transportbedrijf Griffioen.